25 May, Friday 

 10:00
 B2C Coworking, Harare

03 June, Sunday 

 11:00
 Wild Geese Lodge, Harare

06 June, Wednesday 

 17:00
 B2C Coworking, Harare

09 June, Saturday 

20 June, Wednesday 

 17:00
 B2C Coworking, Harare

29 June, Friday 

 10:00
 B2C Coworking, Harare

07 July, Saturday 

 07:00
 TG Silundika Cultural Community Centre, Plumtree

21 July, Saturday 

 07:00
 TG Silundika Cultural Community Centre, Plumtree

01 August, Wednesday 

 08:00
 Africa/Harare, Harare

04 August, Saturday 

 08:00
 Venue Umwinzii, Harare

14 August, Tuesday 

 06:00
 Victoria Falls, Matabeleland North Province, Simbabwe, Victoria Falls

16 August, Thursday 

 09:00
 University of Zimbabwe, Harare
 10:00
 Jibilika, Harare

18 August, Saturday 

 09:00
 Venue Umwinzii, Harare

25 August, Saturday 

 07:00
 Venue Umwinzii, Harare
 23:00
 Venue Umwinzii, Harare

10 September, Monday 

 08:00
 Careers Zimbabwe, Harare

15 September, Saturday 

 07:00
 Venue Umwinzii, Harare

22 September, Saturday 

 07:00
 Venue Umwinzii, Harare

29 September, Saturday 

 07:00
 Venue Umwinzii, Harare

06 October, Saturday 

 21:00
 Venue Umwinzii, Harare

20 October, Saturday 

 13:00
 Venue Umwinzii, Harare

27 October, Saturday 

 12:00
 Venue Umwinzii, Harare

22 December, Saturday 

 07:00
 Venue Umwinzii, Harare

23 December, Sunday 

 07:00
 Venue Umwinzii, Harare

24 December, Monday 

 10:00
 Venue Umwinzii, Harare

29 December, Saturday 

 07:00
 Venue Umwinzii, Harare