25 May, Friday 

 06:30
 Trung tâm Nghệ thuật Sol Art, Hanoi
 08:00
 Toppion Group, Ho Chi Minh City
 08:30
 APEX Global Corporation, Ho Chi Minh City
 10:00
 Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Da Nang
 19:00
 Saigon Open Air Cinema Club, Ho Chi Minh City

26 May, Saturday 

 08:00
 Mandala Wellness, Ho Chi Minh City
 08:00
 28 Thảo Điền, Q2 Tphcm, Ho Chi Minh City
 10:00
 The Oxygen, Ho Chi Minh City
 14:00
 Saigon Outcast, Ho Chi Minh City

27 May, Sunday 

 07:30
 Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Ho Chi Minh City
 16:00
 Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình, Hòa Bình

28 May, Monday 

 09:00
 Tư Vấn Du Học VISCO, Hanoi
 14:00
 Khóa học đào tạo MC người dẫn chương trình Hà Nội, Hanoi

29 May, Tuesday 

 08:00
 Rita Food & Drink Co.,Ltd, Di An

30 May, Wednesday 

 16:00
 Mua bán máy chiếu cũ, Thanh lý máy chiếu, bán máy chiếu cũ, Hanoi

31 May, Thursday 

 08:00
 Headstart Hoi An, Hoi An
 16:00
 Mua bán máy chiếu cũ, Thanh lý máy chiếu, bán máy chiếu cũ, Hanoi
 16:00
 Mua bán máy chiếu cũ, Thanh lý máy chiếu, bán máy chiếu cũ, Hanoi
 16:00
 Mua bán máy chiếu cũ, Thanh lý máy chiếu, bán máy chiếu cũ, Hanoi
 16:00
 79 Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội, Hanoi
 16:00
 Mua bán máy chiếu cũ, Thanh lý máy chiếu, bán máy chiếu cũ, Hanoi

01 June, Friday 

 07:00
 Phòng Đào tạo Nhà Văn hóa Thanh Niên, Ho Chi Minh City
 14:00
 Concordia International School Hanoi, Hanoi
 18:00
 Tình yêu tiếng Nhật - Đà Nẵng, Da Nang

02 June, Saturday 

 05:00
 Thanh Niên Tình Nguyện Vĩnh Long, Vinh Long
 11:00
 Mandala Wellness, Ho Chi Minh City

03 June, Sunday 

04 June, Monday 

 07:00
 Giá Trị Sống DELTA, Hue
 07:00
 Trường ngoại khóa Dream&Do, Hanoi