27 May, Sunday 

 08:00
 Samadhi Yoga Center of Mongolia, Ulaanbaatar

31 May, Thursday 

 14:00
 Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим, Ulaanbaatar

08 June, Friday 

 12:00
 Ulaanbaatar, Mongolia, Ulaanbaatar

10 June, Sunday 

 00:00
 Шөнийн гэрэлт гудамж, Ulaanbaatar

14 June, Thursday 

 20:00
 Asia/Ulaanbaatar, Ulan Bator

20 June, Wednesday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

21 June, Thursday 

 09:00
 India in Mongolia (Embassy of India, Ulaanbaatar), Ulaanbaatar

23 June, Saturday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

25 June, Monday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

30 June, Saturday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

01 July, Sunday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

05 July, Thursday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

10 July, Tuesday 

 06:00
 Mongolian Vision Tours, Ulaanbaatar

12 July, Thursday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar
 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

17 July, Tuesday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

20 July, Friday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

22 July, Sunday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

27 July, Friday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

01 August, Wednesday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

06 August, Monday 

 09:00
 Mongolia Expeditions, Ulaanbaatar
 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

07 August, Tuesday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

12 August, Sunday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

14 August, Tuesday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

17 August, Friday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

18 August, Saturday 

 21:00
 Ulan Bator, Ulaanbaatar, Mongolia, Ulan Bator

22 August, Wednesday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

25 August, Saturday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

27 August, Monday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

01 September, Saturday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

02 September, Sunday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

06 September, Thursday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar

08 September, Saturday 

 08:00
 Achilles International Mongolia, Ulaanbaatar

11 September, Tuesday 

 09:00
 Nomadic Journeys Ltd., Ulaanbaatar