02 June, Saturday 

 20:00
 Papeete, French Polynesia, Papeete