WNO Autumn 18 - Bristol | Hydref 18 WNO - Bryste

WNO Autumn 18 - Bristol | Hydref 18 WNO - Bryste

La traviata - Dydd Iau | Thursday - 25 Hydref | October
La Cenerentola - Dydd Gwener | Friday - 26 Hydref | October
La traviata - Dydd Sadwrn | Saturday - 27 Hydref | October

Autumn 2018 opens with David Pountney’s new production of War and Peace which promises to be as ambitious and epic in scale

as the novel itself. The season will also see the revival of two WNO favourites – the sumptuous production of La traviata and La Cenerentola, Rossini’s delightful retelling of Cinderella, which will transport you to a candy-coloured world of fairy tale.

_________________________________

Mae Hydref 2018 yn agor gyda chynhyrchiad newydd David Pountney o War and Peace, sy’n argoeli i fod mor uchelgeisiol ac epig â’r nofel ei hun. Bydd dau o hoff gynyrchiadau WNO yn cael eu hadfywio yn ystod y tymor hefyd - cynhyrchiad moethus o La traviata a La Cenerentola, stori Sinderela wedi ei hailadrodd yn hyfryd gan Rossini, fydd eich cludo i fyd lliwgar y stori dylwyth teg.

#WNOautumn18
#WNOwarpeace
#WNOtraviata
#WNOcenerentola

▼ Show More

10 St Augustine's Parade, BS1 4
Bristol
25 October , Thursday 19:15