Stage Nazionale Di Arti Marziali ACSI

Stage Nazionale Di Arti Marziali ACSI

STAGE NAZIONALE DI ARTI MARZIALI ACSI
Infoline: segreteria.artimarziali@acsi.it
Tel: 06 699 0498

INFO E COMUNICATO DISPONIBILI SU:
www.acsiartimarziali.it

ELENCO DISCIPLINE PRESENTI:

Aikido
Difesa Personale
Functional Training
Iaido
Judo
Ju Jitsu Moderno e Tradizionale
Karate
Kyokushinkai Karate
Katori

Shinto Ryu
Kick Boxing
Kobudo
Krav Maga
Kudo Daido Juku
Kung Fu
Shuai Jiao
Tae Kwon Do

SAMURAI KIDS AREA

▼ Show More

, 65015
Montesilvano
14 June , Thursday 13:00