Kunskapslunch: Är vi alla klimatförnekare?

Kunskapslunch: Är vi alla klimatförnekare?

Trots att konsekvenserna av koldioxidutsläppen från fossila bränslen, framför allt från produktion och konsumtion i de oljeberoende industriländerna, har varit allmänt kända sedan 30 år tillbaka har utmaningen inte tagits på allvar. Hur kan det komma sig att forskarnas varningar mer eller mindre ignoreras?

I

denna föreläsning kommer forskningsresultat gällande organiserad-, partipolitisk-, respons- och vardagsklimatförnekelse att diskuteras; samt möjligheterna att på riktigt hitta lösningar på denna ödesfråga för planetens framtida generationer.

Docent Martin Hultman arbetar som lektor vid Handelshögskolan i Göteborg och vid Linköpings universitet. Han leder ett nytt forskningsprojekt inom cirkulär ekonomi som studerar "ekoprenörskap". Tidigare publikationer inkluderar bland annat böckerna Discourses of Global Climate Change och Den inställda omställningen samt artikeln A green fatwā? Climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity.

DATUM: Onsdag 24 januari 2018
TID: 12:15-13:00 (kom i god tid om du vill köpa lunch innan)
PLATS: Göteborgsrummet i restaurang Handelsrätten, entréplan, Handelshögskolan, Vasagatan 1

Ingen föranmälan krävs – varmt välkommen!

Mer om Kunskapslunch: https://handels.gu.se/om_handelshogskolan/evenemang/kunskapslunch

▼ Show More

Vasagatan 1, 411 24
Gothenburg
24 January , Wednesday 12:15