Chương trình Từ Thiện Đà Bắc - CLB TTNPT Chùa Yên Phú

Chương trình Từ Thiện Đà Bắc - CLB TTNPT Chùa Yên Phú

Mọi thông tin cập nhật về chuyến đi sẽ được BTC đăng công khai vào sự kiện này!

Chùa Yên Phú
Hanoi
07 January , Sunday 03:00