Åpent folkemøte: bro eller tunnel til Fosen?

Åpent folkemøte: bro eller tunnel til Fosen?

Hva skal bli Trøndelags neste store samferdselsprosjekt? Sterke aktører på begge sider av Trondheimsfjorden jobber med ulike krysningsalternativer. Noen vil ha "Fosenbrua" mellom Flakk og Rørvik, andre jobber med en tunnel i samarbeid med Statnett lenger ut i fjorden. Hvilket alternativ er det beste?

Og bør vi i det hele tatt satse på en slik forbindelse?

Vi tar debatten og får nyttige innledninger fra:
Olav Ellevset, daglig leder Fosenbrua
Håkon Kibsgaard Jordet, daglig leder regionrådet Orkdalsregionen
Ordfører Tom Myrvold, Ørland kommune
Ove Vollan, tidligere ordfører Rissa kommune

Flere andre politikere vil være tilstede og delta i den påfølgende ordvekslingen.

Møtet ledes av Michael Momyr

Sted: Sellanraa Bok & Bar
Inngang: gratis

▼ Show More

Kongens gate 2, 7011
Trondheim
22 January , Monday 19:00